http://encyklopedierokycan.sweb.cz/headline1401-1500.jpg 


 

Rok

 

1404

Nejstarší rokycanská dochovaná kniha, „Zadání statkův a smluvní“.

1405

První zmínka o existenci chudobince v Rokycanech.

1406

Rokycany nadány staroměstským právem.

1409

První zmínka o farní triviální škole v Rokycanech.

1419 konec září

K Rokycanům poprvé přitáhla husitská vojska. Nebyla ale vpuštěna do města.

1421

V kronice Vavřince z Březové zmiňován hrad v Rokycanech. Lokalizován na Malé náměstí nebo vedle kostela na Urbanovo náměstí.

1421 12. února

Rokycany dobyty husitskými vojsky.

1421

Městu zastaveny vesnice Habrová a Německá Bříza, dosud v majetku obce.

1426

První zmínka o hutnictví v Rokycanech.

1436 8. prosince

Král Zikmund dal Rokycany i s jeho majetkem do zástavy Janu Malovcovi z Pacova.

1445

V domě čp.50/I ve Smetanově ulici zmiňován pivovar.

1450 4. června

U Rokycan se odehrála bitva mezi přívrženci Jednoty strakonické a vojskem Jiřího z Poděbrad.

1460

První zmínka o masných krámech v Rokycanech.

1463

Nejstarší zmínka o mlýnu na Dolních příkopech čp.1/III na Plzeňském předměstí. Později tiskárna.

1471 22. února

V Praze zemřel Jan Rokycana, husitský kazatel a teolog. Původem z Rokycan.

1488

Poslední zmínka o feudálním hradu v Rokycanech.

1493

Vesnice Cháchov se uvádí jako zpustlá. Ležela na rokycanském katastru, v nynějším lese mezi Němčičkami a Mokroušemi. Nebyla už nikdy obnovena.

1497

Za krále Vladislava II. uděleno městu privilegium na pořádání trhů a jarmarků.

1498

Rokycany připadly královské komoře. Konec poddanské éry.

1499

V Rokycanech se připomíná existence sladovnického cechu.