zde najdete podrobnou mapu historického jádra Rokycan se všemi domy, kašnami, sochami, ulicemi a parky + obsáhlý popis  

klasicistní dům čp.25/I na rohu Ulice Míru a Komenského ul., postaven po roce 1840, foto: září 2003   vpravo dům čp.26/I v Komenského ul., foto: září 2003   klasicistní vrata domu čp.26/I v Komenského ul., foto: září 2003   dům čp.27/I v Komenského ul., foto: září 2003   dům čp.28/I v Komenského ul., foto: září 2003
                 
klasicistní vrata domu čp.28/I v Komenského ul., foto: září 2003   demolice domu čp.29/I v Komenského ulice, kvůli  výstavbě nové hasičské stanice, foto: Marek Charvát, cca r. 2000   rozestavěný objekt hasičské stanice čp.29/I v Komenského ul., původní dům zbořen, foto: září 2003   objekt hasičské stanice čp.29/I v Komenského ul., foto: D.Borek, 5.července 2005   dům čp.30/I, hasičská stanice v Komenského ul., původní přízemní dům zbořen, foto: září 2003
                 
Komenského ul.,pohled k severu, foto: září 2003   neorenesanční boční portál ZŠ Ulice Míru hledící do Komenského ulice, foto: září 2003   zadní trakt ZŠ Ulice Míru z r.1898, foto: září 2003   rozestavěný objekt hasičské stanice čp.29/I v Komenského ul., původní dům zbořen, foto: D.Borek, duben 2001   Komenského ul., pohled k jihu, foto: září 2003
                 
                 
Komenského ul.,  úsek postavený okolo roku 1930 jako spojnice k nové ZŠ T.G.Masaryka, foto: září 2003   neorenesanční boční fasáda ZŠ Ulice Míru z r.1898 hledící do Komenského ulice, foto: září 2003   neorenesanční ZŠ Ulice Míru z r.1898, pohled ze Smetanovy ulice, boční fasáda do Týmlovy ulice, foto: červenec 2003   památkově chráněná kašna z r.1863 za ZŠ Ulice Míru, kamenné ohrazení starší, pohled z východu, foto: červenec 2003   zahrada domu čp.31/I v komenského ul., pohled směrem k západu, k městským hradbám, vzadu vlevo: hradební bašta přestavěná na klasicistní zahradní domek, foto: Jiří Buček,  r.1990
                 
hospodářské stavení na svoře domu čp.31/I v Komenského ul., foto: Jiří Buček, r.1990   pavlač domu čp.31/I v Komenského ul., foto: Jiří Buček, r.1990   průjezd domu čp.31/I v Komenského ul., pohled ze dvora, foto: Jiří Buček, r.1990   Komenského ul.,  úsek postavený okolo roku 1930 jako spojnice k nové ZŠ T.G.Masaryka, pohled k jihu, foto: D.Borek, září 2003   proluka na rohu Smetanovy a Komenského ul.,kde stával do 80.let 20.století klasicistní památkově chráněný klasicistní dům čp.33/I, zbořen před r.1989, foto: září 2003