Výběrová bibliografie o dějinách a architektuře města Rokycany:

 

knihy o Rokycanech:

 

-          kol.aut.: Za Rokycansko krásnější, Rokycany 1986.

-          kol.aut.: Proměny Rokycanska, Praha 1981.

-          kol.aut.: Rokycansko, Plzeň 1978.

-          Ječný,J.: Dva významné nálezy římských mincí mezi Plzní a Rokycany, Zvláštní otisk z časopisu Plzeňsko, Plzeň 1921.

-          Jindřich,K.: Rokycany, Rokycany 1970.

-          Černá,V.: Rokycany, Praha 1946.

-          Hofman, K.: Staré rokycanské domy, díl I-VII, Rokycany 1996-2001.

-          Hofman, K.: Kostel Panny Marie Sněžné v Rokycanech, Rokycany 1991.

-          Hofman, K.: Kostel Panny Marie Sněžné v Rokycanech, Rokycany 1991.

-          Hofman, K.: Rokycany, Dvacet pět nových pohledů do historie města, Rokycany 1991.

-          Podlaha, Antonín: Soupis památek historických a uměleckých v Království Českém od pravěku do počátku 19. století. Politický okres Rokycanský, Praha 1900.

-          Paneš, F.: Názorný plán historických památek a veřejných budov města Rokycan a okolí,  Rokycany 1967.

-          Černá,V.: Rokycany, Praha 1946.

-          Pek,B.: Poznámky K Regulačním plánům Města Rokycan, Rokycany 1892.

-          Cironis,P.: Památníky dělnického hnutí, KSČ a protifašistického odboje na Rokycansku, Rokycany 1987.

-          Cironis, P.: Revoluční Rokycansko, Plzeň 1973.

-          Cironis, P.: Rokycanský uličník, Rokycany 2003.

 

 

 

sborníky:

 

-          Sborník Muzea dr.B.Horáka

-          Minulostí Rokycanska

 

 

 

lokální periodika:

 

-          Rokycanský deník 1995-

-          Rokycansko 1990-1990

-          Hlas Rokycanska 1974-1990

-          Rokycansko 1968-69

-          Budovatel okresu Rokycany, Budovatel, Rokycanský budovatel 1952-1967

-          V nový život 1945

-          Brdský kraj 1916-1918

-          Žďár 1901-1916, 1918-1941

-          Rokycanské listy 1897-1901