Mapa novodobých demolic v západní části historického jádra Rokycan  

 


 D. Borek: verze 2021/07/01

 

 

PRO DETAILNÍ POPIS ZÁSTAVBY HISTORICKÉHO JÁDRA ROKYCAN PODLE JEDNOTLIVÝCH ULIC KLIKNI ZDE

 

PRO PŘEHLED VŠECH DOMŮ V HISTORICKÉM JÁDRU ROKYCAN PODLE ČÍSEL POPISNÝCH KLIKNI ZDE

 

VYSVĚTLIVKY A KOMENTÁŘ K MAPĚ:

Toto je schematická mapa západní části historického jádra Rokycan, založená na evidenční katastrální mapě z r. 1877. Ukazuje, k jak zásadní plošné asanaci došlo ve třech blocích původní měšťanské zástavby mezi dnešním Masarykovým náměstím a Komenského ulicí. Červená čísla označují popisná čísla domů, které tu existovaly před demolicemi a které byly zbořeny. Modrá čísla označují popisná čísla domů, které zůstaly zachovány.

 

V případě nejzápadnějšího bloku (mezi ulicemi Komenského a Týmlova) nastala plošná asanace už r. 1897, kvůli výstavbě dnešní ZŠ v ul. Míru. Dům čp.66/I na plácku za dnešní školou byl zbořen již v 60. letech 19. století. V případě středního bloku (mezi ulicemi Týmlova a Havlíčkova) proběhly demolice v 60. a 80. letech 20. století. V r. 1985 zde zmizela veškerá zástavba a celý původní blok je ještě dle stavu z r. 2021 ponechán jako proluka s parkovištěm. Východní blok (mezi Havlíčkovou ul. a Masarykovým náměstím) byl odstraněn do r. 1986 (kromě tří domů u Smetanovy ul.) a na jeho místě postaven obchodní dům Žďár, nová lékárna a v 90. letech panelová budova České pojišťovny. Kromě toho zanikly i domy čp.32/I a čp.33/I na severní straně plácku za ZŠ v ul. Míru.

 

Odstranění tří bloků historické zástavby zůstává výrazným a nedořešeným urbanistickým problémem města Rokycan. Zejména ponechání volné plochy na místě prostředního bloku legitimizuje demoliční akce komunistického režimu a rozbíjí tvář sousedních ulic. Bez aspoň minimální obnovy nároží ulic Míru a Havlíčkova (býv. dům čp.75/I U Černého koně) a nároží ulic Týmlova a Smetanova (býv. dům čp.63/I na východní straně plácku s kašnou za budovou školy) není možné opětovně spojit rozbité fragmenty původní městské struktury.

 

DALŠÍ HISTORICKÉ MAPY A FOTOGRAFIE PRO SROVNÁNÍ:

Mapa stabilního katastru r. 1838

http://encyklopedierokycan.sweb.cz/mapa-centrum-1838maly.jpg

Mapa r. 1877, (červeně doplňky cca r.1910)

http://encyklopedierokycan.sweb.cz/mapa-1877maly.jpg

Možné proměny rozlohy hl. náměstí

Pohled od školy k náměstí před demolicemi

Plácek za školou před a po demolici