Mapa historického jádra města Rokycany  

 


 D. Borek: verze 2021/07/01

 

 http://encyklopedierokycan.sweb.cz/mapacentrum1990.jpg

PRO DETAILNÍ POPIS ZÁSTAVBY HISTORICKÉHO JÁDRA ROKYCAN PODLE JEDNOTLIVÝCH ULIC KLIKNI ZDE

 

PRO PŘEHLED VŠECH DOMŮ V HISTORICKÉM JÁDRU ROKYCAN PODLE ČÍSEL POPISNÝCH KLIKNI ZDE

 

VYSVĚTLIVKY K MAPĚ:

Mapa historického jádra Rokycan dle stavu z r. 1990. Čísla označují popisná čísla domů, písmena označují další objekty, lokality nebo některé objekty z doby po r. 1990.

A) Kostel Panny Marie Sněžné.

B) Zachovalý úsek městských hradeb pod kostelem.

C) Barokní mariánský sloup z r. 1770 na Masarykově nám.

D) Klasicistní kašna na Masarykově nám. (vrácena na místo r. 1997).

E) Branka skrz městské hradby u domu čp.91/I.

F) Dům čp.191/I, zboř. v 80. letech, r. 1990-93 sídlo České pojišťovny čp.217-218/I.

G) Kašna na plácku za ZŠ ulice Míru.

H) Plocha mezi ul. Míru, Týmlova, Smetanova, Havlíčkova. Pův. domy zboř. před r.1986.

I) Místo původní barokní Plzeňské brány, zbořené r. 1950.

J) Renesanční kostel sv. Trojice z r. 1609, hřbitov ve 20. stol zrušen, proměněn na park.

K) Staré rozcestí u Plzeňské brány, v 80. letech 20. stol. kapacitní silniční křižovatka.

L) Pomník Jana Žižky z r. 1924 v parku v Hradební ul.

M) Zahrady domů v Hradební ul. se zachovalou niveletou býv. hradebního příkopu.

N) Místo původní Šťáhlavské neboli Nové brány.

O) Náměstí 5. května, založené ve 30. letech 20. stol. před novým nádražím.

P) Pozemek v Jiráskově ul., r. 1992-95 nová pošta čp.220/I.

Q) Pozemek v Jiráskově ul., okolo r. 2000 přístavba okresního soudu.

R) Místo původní Pražské brány, zbořena před r. 1838.

S) Ulička u čp.106/I, dříve trasa potůčku směřujícího k Mlýnskému náhonu.

T) Průchod z ul. Svazu boj. za svobodu na Masarykovo nám. skrz čp.127/I.  Počátkem 20. stol. zde plánována nová ulice, spojující náměstí se starým nádražím (viz AQ).

U) Objekt kina.

V) Kotelna u domu čp.14/I v Knihově ul. z 60. let 20. stol.

W) Budova Okresní správy spojů z r. 1960-61.

X) Dů, čp.111/I v Sladovnické ul., zboř. před r. 1990, na mapě omylem, od r. 2011 zde stojí nové bytové domy čp.226/I, čp.227/I a čp.228/I.

Y) Klasicistní stodoly z počátku 19. stol. v Sladovnické ul.

Z) Plocha mezi stodolami v Sladovnické ul. (viz Y) a Jiráskovou ul., pův. hradební příkop, v letech 1993-2013 zde byla prodejna Norma.

AA) Barokní sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého z r. 1709 na Malém náměstí.

AB) Proluka za čp.93/I,94/I a 95/I ve Spilce, pův. zástavba zbořena v 80. letech 20. stol.

AC) Cesta z historického jádra na Pražské předměstí.

AD) Dvory domů na sev. straně Malého nám. z doby po r. 1803, kdy posunuty hradby.

AE) Proluka na rohu Komenského a Smetanovy ul. Pův. dům čp.33/I, zbořený r. 1986.

AF) Místo původní Saské brány, zbořena r. 1900.

AG) Park U Saské brány, založen v místě hradebního příkopu koncem 19. stol.

AH) Zahrada střelnice, založena v místě hradebního příkopu v 19. stol.

AI) Zachovalý úsek městských hradeb u střelnice se dvěma baštami.

AJ) Zahrada u ZŠ ulice Míru, založena na konci 19. stol.

AK) Úsek Komenského ul. vzniklý za 1. republiky po demolici původního domu čp.32/I.

AL) Slepá ulička středověkého původu, vybíhající z Gottliebovy ul.

AM) Trasa Mlýnského náhonu, zrušeného r. 1976.

AN) Proluka na rohu Malého nám., dům čp.116-117/I zbořen r. 1982, r. 1994-95 Česká spořitelna čp.219/I.

AO) Kaple gymnázia, po r. 1948 tělocvična.

AP) Ulička z JV rohu Malého nám. starobylého původu, zboř. v 80. letech 20. stol.

AQ) Staré nádraží čp.310/II z r. 1862 v ul. Svazu bojovníků za svobodu.

AR) Nové nádraží čp.309/II z r. 1929-31 na náměstí 5. května.

DALŠÍ HISTORICKÉ MAPY PRO SROVNÁNÍ:

Mapa stabilního katastru z r. 1838

 

http://encyklopedierokycan.sweb.cz/mapa-centrum-1838maly.jpg

Mapa katastrální evidence z r. 1877

 

http://encyklopedierokycan.sweb.cz/mapa-1877maly.jpg