-mapy historické/vintage maps

Rokycany a okolí na Müllerově mapě Čech z roku 1720, převzato z http://oldmaps.geolab.cz / Rokycany and its environs at the Müller´s 1720 vintage map.

 

mapa tzv. 1.vojenského mapování z let 1780-83, zachycuje Rokycany a okolí, zaslal: Karel Kuča/military map of Rokycany and its environs as of 1780-83

 

mapa stabilního katastru z roku 1838, 1.přesné mapování Rokycan, zachycuje město před nástupem průmyslové revoluce/1838 map "Stable Cadaster", captures Rokycany before the advent of industrial revolution

 

kolorovaný výsek mapy stabilního katastru z roku 1838, 1.přesné mapování Rokycan, zachycuje historické jádro města před nástupem průmyslové revoluce/map of the town´s historical core from 1838

 

Müllerova mapa,1720

 

1.voj.mapování, 1780-83

 

stabilní katastr, 1838

 

JPG, 1838

 

stab.katastr Borek,1838

                 
mapa tzv. 2.vojenského mapování z let 1842-52, zachycuje Rokycany a okolí před zahájením industrializace, pozdější reambulací zakreslena trasa železniční trati z r-1862, zaslal: Karel Kuča / military map of Rokycany and its environs as of 1842-52   mapa tzv. 3.vojenského mapování z let 1877-80, zachycuje Rokycany a okolí v první fázi průmyslové revoluce, převzato z http://oldmaps.geolab.cz  /Military map of Rokycany and its environs as of 1877-80   mapa města cca z doby okolo r.1880. Repro z knihy A.Podlahy: Soupis památek...., z r.1900./map of Rokycany, around 1880   mapa města z r.1907 / 1907 map   topografická mapa Rokycan z 50.let 20.století / 1950´s topographical map
2.voj.mapování, 1842-52   3.voj.mapování, 1877-80   JPG, c.1880   mapa z r.1907   mapa z 50.let 20.stol.
                 

-mapy celkové/overall maps

celková mapa Rokycan, zachycuje město cca v r.2002, převzato z www.atlas.cz /overall map of the town, 2002

 

celková mapa Rokycan, zachycuje město cca v r.2002, převzato z www.rokycany.cz/overall map of the town, 2002

JPG, cca 2002

 

JPG, cca 2002


- mapy částí města/maps of town´s districts

podrobná mapa historického jádra Rokycan, založená na katastrální mapě z roku 1990/detailed map of Rokycany´s historical core, based on 1990 map   mapa Plzeňského předměstí podle mapy stabilního katastru z roku 1838/map of Rokycany´s Plzeň suburb, based on 1838 map   mapa historické části Plzeňského předměstí založená na mapě z r.1990/map of Rokycany´s Plzeň suburb as of 1990   podrobná mapa Plzeňského předměstí z r.2002/Plzeň suburb detailed map as of 2002   podrobná mapa Pražského předměstí z r.2002/Prague suburb detailed map as of 2002

historické jádro,1990

 

Plzeňské předm.,1838

 

Plzeňské předm.,1990

 

Plzeňské předm.,2002

 

Pražské předm.,2002

                 
                 
podrobná mapa okružní třídy z r.2002/okružní třída area detailed map as of 2002  

podrobná mapa Rašínova z r.2002/Rašínov district detailed map as of 2002

  podrobná mapa Jižního předměstí z r.2002/Jižní předměstí district detailed map as of 2002   podrobná mapa Oseckého vrchu z r.2002/Osecký vrch district detailed map as of 2002   podrobná mapa Oseckého vrchu z r.2002/Osecký vrch district detailed map as of 2002

okružní třída,2002

 

Rašínov,2002

 

Jižní předm.,2002

 

Osecký Vrch, 2002

 

Práchovna,2002

                 
                 
podrobná mapa čtvrti Za Rakováčkem z r.2002/Za Rakováčkem district detailed map as of 2002   podrobná mapa obce Borek z  r.2002/detailed map of Borek district as of 2002            

Za Rakováčkem, 2002

 

  Borek,2002

           

-mapy tématické/special maps

mapa označuje zahrádkářské a chatové osady v okolí města, stav: cca k r.2003, převzato z www.rokycany.cz

 

mapa dopravní intenzity pořízená Generálním ředitelstvím silnic a dálnic v roce 2000, u jednotlivých úseků komunikací je zapsán počet vozidel za den, číslo pod ním je kód příslušné komunikace, převzato z  www.mdcr.cz

 

mapa historického vývoje dopravních tras v jižním sektoru Rokycan, autor: D.Borek, 2003

 

mapa autobusových linek městské hromadné dopravy v Rokycanech

 

mapa města s důrazem na dopravní infrastrukturu z r.2003, převzato z www.kr-plzensky.cz

chatové osady

 

doprava

 

dopravní trasy

 

MHD

 

dopravní síť

                 
                 

mapa navrhované cyklostezky v Rokycanech, převzato z http://rokycany.webpark.cz

 

grafická prezentace růstu zastavěné plochy města Rokycan od roku 1838 do dneška, autor: D.Borek

 

trasa původního rokycanského vodovodu z rybníku Ježek, stav k r.1901, repro: Státní okresní archiv Rokycany

 

aktuální územní plán Rokycan, schválený r.2000

 

satelitní mapa Rokycan pořízená roku 1992, http://geoengine.nima.mil

cyklostezka

 

růst města

 

starý vodovod

 

územní plán,2000

 

satelitní mapa, 1992

                 
                 
satelitní mapa Rokycan z r.2003, http://www.geodis.cz   mapa podniku Kovohutě z r.2007, www.rokycany.cz            
satelitní mapa,2003   mapa Kovohutí,2007