Mapy historické / vintage maps

Rokycany a okolí na Müllerově mapě Čech z roku 1720, převzato z http://oldmaps.geolab.cz / Rokycany and its environs at the Müller´s 1720 vintage map.

 

mapa tzv. 1.vojenského mapování z let 1780-83, zachycuje Rokycany a okolí, zaslal: Karel Kuča/military map of Rokycany and its environs as of 1780-83

 

tzn. císařský otisk mapy stabilního katastru z roku 1838, 1. přesné mapování Rokycan, zachycuje město i okolní krajinu před nástupem průmyslové revoluce/1838 map, captures Rokycany before advent of the industrial revolution

 

  mapa tzv. 2.vojenského mapování z let 1842-52, zachycuje Rokycany a okolí před zahájením industrializace, pozdější reambulací zakreslena trasa železniční trati z r-1862, zaslal: Karel Kuča / military map of Rokycany and its environs as of 1842-52  

mapa tzv. 3.vojenského mapování z let 1877-80, zachycuje Rokycany a okolí v první fázi průmyslové revoluce, převzato z http://oldmaps.geolab.cz  /Military map of Rokycany and its environs as of 1877-80

Müllerova mapa, 1720

 

1. voj. mapování, 1780-83

 

stabilní katastr, Rokycany 1838

  stabilní katastr Borek,1838  

2. voj. mapování, 1842-52

 

3. voj. mapování, 1877-80

                     
  Katastrální evidenční mapa Borku z r. 1891 (šrafovaná aktualizace k r. 1930). Historické jádro vesnice u Boreckého rybníku, Zdroj: ČÚZK, jen pro studijní účely.   Katastrální evidenční mapa Borku z r. 1891 (šrafovaná aktualizace k r. 1930). Nová část vesnice při Pražské silnici, Zdroj: ČÚZK, jen pro studijní účely.   mapa města cca z doby okolo r.1880. Repro z knihy A.Podlahy: Soupis památek...., z r.1900./map of Rokycany, around 1880   mapa města z r.1907 / 1907 map   topografická mapa Rokycan z 50.let 20.století / 1950´s topographical map
kat. evidence Rokycany, 1877   kat. evidence Borek - hist. jádro vesnice, 1891   kat. evidence Borek - nová část u silnice,1891   mapa města, c.1880   mapa města, 1907   mapa města, c.1952
                     
Celková mapa Rokycan, zachycuje město cca v r. 2002, převzato z atlas.cz / overall map of the town, 2002                    
mapa města, c.2002                    
                     
                     

 


 

Mapy částí města / maps of town´s districts

podrobná mapa historického jádra Rokycan, založená na katastrální mapě z roku 1990/detailed map of Rokycany´s historical core, based on 1990 map   podrobná mapa okružní třídy z r.2002/okružní třída area detailed map as of 2002   podrobná mapa Pražského předměstí z r.2002/Prague suburb detailed map as of 2002   podrobná mapa Plzeňského předměstí z r.2002/Plzeň suburb detailed map as of 2002  

podrobná mapa Práchovny z r.2020 / Práchovna district detailed map as of 2020

 

podrobná mapa Oseckého vrchu z r.2002/Osecký vrch district detailed map as of 2002

historické jádro

 

okružní třída

  Pražské předměstí   Plzeňské předměstí   Práchovna   Osecký Vrch
                     
                     

  podrobná mapa Jižního předměstí z r.2002/Jižní předměstí district detailed map as of 2002  

podrobná mapa Rašínova z r.2002/Rašínov district detailed map as of 2002

  podrobná mapa čtvrti Za Rakováčkem z r.2002/Za Rakováčkem district detailed map as of 2002   podrobná mapa obce Borek z  r.2020 / detailed map of Borek district as of 2020    

Nové kasárny

 

Jižní předměstí

 

Rašínov

 

Za Rakováčkem

 

Borek

   
                     

 


 

Mapy tématické / special maps

 

               

historické jádro, západní část, rozsah demolic

 

vývoj plochy hlavního  náměstí

               
                     
                     

mapa označuje zahrádkářské a chatové osady v okolí města, stav: cca k r.2003, převzato z www.rokycany.cz

 

mapa dopravní intenzity pořízená Generálním ředitelstvím silnic a dálnic v roce 2000, u jednotlivých úseků komunikací je zapsán počet vozidel za den, číslo pod ním je kód příslušné komunikace, převzato z  www.mdcr.cz

 

mapa historického vývoje dopravních tras v jižním sektoru Rokycan, autor: D.Borek, 2003

 

Mapa autobusových linek městské hromadné dopravy v Rokycanech

 

mapa podniku Kovohutě z r.2007, www.rokycany.cz

 

grafická prezentace růstu zastavěné plochy města Rokycan od roku 1838 do dneška, autor: D.Borek

chatové osady

 

dopravní intenzita

 

dopravní trasy

 

MHD

 

mapa areálu Kovohutí z r. 2007

 

plošný růst města, 1838-2020

                     
                     

trasa původního rokycanského vodovodu z rybníku Ježek, stav k r.1901, repro: Státní okresní archiv Rokycany

 

aktuální územní plán Rokycan, schválený r.2000

 

satelitní mapa Rokycan pořízená roku 1992, http://geoengine.nima.mil

           

starý vodovod, 1991

 

územní plán z r. 2000, hlavní výkres

 

satelitní mapa, 1992