Oficiální instituce / Official Institutions:

- Stránky Městského úřadu Rokycany / Rokycany´s Official Website

- Muzeum dr.B.Horáka v Rokycanech / Rokycany´s Museum

- Státní okresní archiv Rokycany / Rokycany´s District Archives

- Národní památkový ústav / National Heritage Office

- Katastrální úřad v Rokycanech / Cadastral Office Rokycany

- Městské koupaliště v Rokycanech/Rokycany´s water-park

- Krajský úřad v Plzni / Regional Authority Pilsen

- Český úřad zeměměřičský a katastrální / Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre (nabídka reprodukcí historických map)

- Okresní soud Rokycany/ District Court of Rokycany

 

 

Databáze / Databases:

- Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek / West Bohemian Institut for Heritage Resource Management (stavební a archeologický průzkum regionálních památek)

- Informace o rokycanském památkovém fondu / Central Database of Sights in Rokycany (registr památek včetně fotek a popisu)

- Vyhledávání adres- Mapové služby ÚIR / Address Search (mapa s detailním plánem domů a jejich popisných čísel)

- Nahlížení do katastru nemovitostí / Online Cadastre (Land Register) (možnost vyhledat majitele libovolného domu či parcely v Rokycanech)

- Archiv stavebně historických průzkumů / Archives of Architecturual Surveys

- Portál územního plánování / Urban Planning Webgate

- Regionální informační systém Plzeňského kraje / Plzeň Region Info Database

- Heraldika a vlajky okresu Rokycany / Flagspot Server

 

 

Politické Strany / Political Parties

- Sdružení Pro naše Rokycany

- Stránky senátora Luďka Sefziga (ODS)

- ODS Rokycany

- ČSSD Rokycany

- KDU-ČSL Rokycany

 

Zájmová sdružení, spolky, podnikání / Independent Institutions, Bussiness:

- Židovská cesta na Plzeňsku / Jewish Route in the Plzeň region (regionální projekt mapující židovské památky Plzeňska)

- Klub českých turistů Plzeň / Tourist Club Pilsen

- Asociace pro urbanismus / Association for Urban Planning

- Svaz měst a obcí / Union of Towns and Communities of the Czech republic

- Hospodářská komora - Rokycany / Rokycany´s Chamber of Commerce

- Fotoklub Rokycany

- Římskokatolická farnost Rokycany / Roman-Catholic Parish Rokycany

- Židovská náboženská obec Plzeň / Jewish Community of Pilsen

- Židovský hřbitov v Rokycanech / Jewish Cemetery in Rokycany

- Vyhlídka z věže děkanského kostela v Rokycanech /Observation Tower of the Rokycany´s main Church

- Orchestr ZUŠ Rokycan / Rokycany´s Music School Orchestra

- Taneční soubor Rokytka / Rokycany´s Folk Dance Ensemble

- Kovohutě Rokycany

- Hvězdárna Rokycany / Astronomical Observatory

- Romové v České republice / Roma Minority´s Official Website

- Cesty Plzeňského kraje / Tourism in the Region of Pilsen

- Střední odborné učiliště Rokycany

- Lokálka Group-železniční spolek / History of Regional Railways

- Hokejový klub HC Primalex / Local Ice-Hockey Team

- Zimní stadion Rokycany /Ice-rink Rokycany

- Basketballový klub / Local Basketball Team

 

Média / Media:

- Rokycanský deník/ Local Daily

- Rokycanské noviny / Local Monthly bulletin

- Rokycanské listy ( zpravodaj Sdružení Pro naše Rokycany)