Odkazy a literatura (Links and other resources)

 

Oficiální instituce / Official Institutions:

- Stránky Městského úřadu Rokycany / Municipality of Rokycany

- Muzeum dr. B. Horáka v Rokycanech / Museum of Rokycany

- Státní okresní archiv Rokycany / District Archives of Rokycany

- Katastrální úřad v Rokycanech / Cadastral Office Rokycany

- Krajský úřad v Plzni / Regional Authority Pilsen

- Okresní soud Rokycany/ District Court of Rokycany

 

 

 

Databáze / Databases:

- Národní památkový ústav (památkový katalog) / National Heritage Authority (katalog památkově chráněných objektů)

- Geoportál Plzeňského kraje: územní plány / Geoportal of Plzeň region (územní plány podle obcí, včetně podrobné dokumentace)

- Český úřad zeměměřičský a katastrální - vyhledávání adres a objektů  / Address search (databáze adresních bodů a objektů s vyhledáváním podle domovních i pozemkových čísel)

- Český úřad zeměměřičský a katastrální - nahlížení do katastru nemovitostí / Online Land Register) (databáze pozemků a objektů s možností vyhledání majitele)

- Porta fontium (digitální knihovna matrik, úředních knih, kronik, sčítání lidu apod. podle obcí Plzeňského a Karlovarského kraje)

- Kramerius 5 /Digital National Library (digitální knihovna Národní knihovny ČR, vyhledávání v textech historických periodik a knih)

- Kroniky města Rokycan / Municipal chronicles of Rokycany (online obecní kroniky Rokycan od roku 2004)

- Flags of the World: Rokycany (heraldické a vexikologické materiály pro okres Rokycany)

- Rokypedie (encyklopedie k dějinám Rokycan)

 

 

 

Mapy / Maps:

- Český úřad zeměměřičský a katastrální - aplikace ARCHIV/ State Administration of Land Surveying and Cadastre (aplikace nabízející digitalizované historické mapy a letecké snímky)

- Aplikace Oldmaps (digitalizované historické mapy ČR na portálu Laboratoře geoinformatiky ÚJEP)

- Mapy.cz (turistické, satelitní aj. mapy, včetně historických, funkce Panorama s panoramatickým snímkováním ulic i domů)

- Maps Google (satelitní mapy, funkce Street View s panoramatickým snímkováním ulic i domů)

 

 

 

Zájmová sdružení, spolky a politické Strany / Local associations and political parties

- Rokycanští patrioti

- Klub českých turistů Rokycany / Tourist association of Rokycany

- Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek / West Bohemian Institut for Heritage Resource Management (stavební a archeologický průzkum regionálních památek)

- Asociace pro urbanismus a územní plánování / Association for Urban Planning

- Židovská cesta na Plzeňsku / Jewish Route in the Plzeň region (regionální projekt mapující židovské památky Plzeňska)

- ODS Rokycany

- KSČM Rokycany

- Klub Svobodných demokratů Rokycany

- Svaz měst a obcí / Union of Towns and Communities of the Czech republic

- Fotoklub Rokycany

- Římskokatolická farnost Rokycany / Roman Catholic parish Rokycany

- Židovská náboženská obec Plzeň / Jewish community of Pilsen

- Základní umělecká škola Rokycany / Music school of Rokycany

- Taneční soubor Rokytka / Rokycany folk dance ensemble

- Kovohutě Rokycany

- Hvězdárna Rokycany / Rokycany astronomical observatory

- Gymnázium a střední škola Rokycany / Rokycany high school

- Lokálka Group-železniční spolek / Association for regional railways history

- Hokejový klub Rokycany / Local ice hockey team

- Fotbalový klub Rokycany / Local soccer team

- Sportovní zařízení města Rokycany /Sport facilities of Rokycany

- Basketballový klub / Local basketball team

 

 

 

Média / Media:

- Rokycanský deník/ Local daily

- Rokycanské noviny / Local municipal monthly bulletin

- Rokycanské listy

 

 

 

Knihy o Rokycanech / Books on Rokycany:

- kol. aut.: Za Rokycansko krásnější, Rokycany 1986.

- kol. aut.: Proměny Rokycanska, Praha 1981.

- kol. aut.: Rokycansko, Plzeň 1978.

- kol. aut.: Rokycany, Praha 2011.

- Ječný, J.: Dva významné nálezy římských mincí mezi Plzní a Rokycany, Zvláštní otisk z časopisu Plzeňsko, Plzeň 1921.

- Jindřich, K.: Rokycany, Rokycany 1970.

- Černá, V.: Rokycany, Praha 1946.

- Hofman, K.: Staré rokycanské domy, díl I-VII, Rokycany 1996-2001.

- Hofman, K.: Kostel Panny Marie Sněžné v Rokycanech, Rokycany 1991.

- Hofman, K.: Kostel Panny Marie Sněžné v Rokycanech, Rokycany 1991.

- Hofman, K.: Rokycany, Dvacet pět nových pohledů do historie města, Rokycany 1991.

- Podlaha, Antonín: Soupis památek historických a uměleckých v Království Českém od pravěku do počátku 19. století. Politický okres Rokycanský, Praha 1900. (online)

- Paneš, F.: Názorný plán historických památek a veřejných budov města Rokycan a okolí, Rokycany 1967.

- Černá, V.: Rokycany, Praha 1946.

- Pek, B.: Poznámky K Regulačním plánům Města Rokycan, Rokycany 1892. (online)

- Cironis, P.: Památníky dělnického hnutí, KSČ a protifašistického odboje na Rokycansku, Rokycany 1987.

- Cironis, P.: Revoluční Rokycansko, Plzeň 1973.

- Cironis, P.: Rokycanský uličník, Rokycany 2003.

 

 

 

Lokální periodika /Local newspapers:

- Rokycanský deník 1995- , (online)

- Rokycansko 1990-1990

- Hlas Rokycanska 1974-1990

- Rokycansko 1968-69

- Budovatel okresu Rokycany, Budovatel, Rokycanský budovatel 1952-1967

- V nový život 1945

- Brdský kraj 1916-1918

- Žďár 1901-1916, 1918-1941

- Rokycanské listy 1897-1901

- Sborník Muzea dr. B. Horáka

- Minulostí Rokycanska

 

 

 

Katalogy / Online catalogues:

- Městská knihovna Rokycany / Municipal library (online)

- Muzejní knihovna Rokycany / Museum library  (online)

- Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje / Regional library (online)