plošná územní památková ochrana:

název památky

adresa/lokalita, popis

podrobný popis

v kapitole

katalog NPÚ

typ a datum vzniku

památkové ochrany

Rokycany městská památková zóna

celé historické jádro Rokycan, část okružní třídy a zbytků původních předměstí

různé kapitoly podle lokalit

odkaz

městská památková zóna

od 10. 9. 1992

 

 

 

 

 

památkově chráněné objekty:

název památky

adresa/lokalita, popis

podrobný popis

v kapitole

katalog NPÚ

typ a datum vzniku

památkové ochrany

krucifix (kamenný kříž)

barokní kamenný kříž v Borku z r. 1758 od K. Legáta na skále u mladší kaple sv. Václava v ul. Ke Kapličce

Borek

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958

kaple Panny Marie s křížovou cestou

neorománská kaple na konci křížové cesty na vrchu Kalvárie z poloviny 19. stol.

Osecký vrch

odkaz

kult. památka od 14. 2. 1994

Rokycanův sbor

funkcionalistický kostel českobratrské evangelické církve z r. 1933, Jiráskova ul. čp.481/II

okružní třída

odkaz

kult. památka od 4. 8. 1994

spořitelna

funkcionalistická budova spořitelny z r. 1933 od F. A. Libry, Jiráskova ul. čp.482/II

okružní třída

odkaz

kult. památka od 2. 8. 1994

socha sv. Jana Nepomuckého

barokní dílo z 18. stol., dříve na náměstí F. Černého pod kostelem, od r. 1993 na nábřeží u mostu v Pražské ul.

Pražské předměstí

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958

městský dům čp.117/II

dům v ul. Pod Kostelem čp.117/II z přelomu 18. a 19. stol., zbytky zrušeného kostela sv. Petra a Pavla

Pražské předměstí

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958

sloup se sochou sv. Václava

barokní sloup z konce 17. stol., dal jméno čtvrti U Václava, roh ul. V. Nového a B. Němcové

Jižní předměstí

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958

kaple Panny Marie Bolestné

pozdně barokní kaple z r. 1768 u lávky přes Borecký potok v Tomáškově ul.

Pražské předměstí

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958

hostinec Na Železné

předměstský zájezdní hostinec, doložen od 16. stol., klasicistně upravený, Pražská ul. čp.69/II

Pražské předměstí

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958

boží muka v Příbramské ul.

zděná boží muka se sochou Krista z přelomu 18. a 19. století v Příbramské ul.

Práchovna

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958

vila v Jiráskově ul.

vila čp.286/II v Jiráskově ul. z r. 1911, intaktně dochovaná secesní architektura

okružní třída

odkaz

kult. památka od 1. 3. 2004

sloup se sochou sv. Václava

barokní sloup z r. 1694 na svahu nad Boreckým potokem a rohu ul. K Borku a Strmá

Pražské předměstí

odkaz

kult. památka od 29. 3. 2011

veřejná pumpa U Fitzů

neorenesanční litinová pumpa se sochou a lucernou u domu čp.64/III, roh ul. Jiráskovy a nám. 5. května

okružní třída

odkaz

kult. památka od 22. 9. 1994

hrob vojáků Madlonova pluku

kamenná mohyla s křížem, místo popravy vojáků za třicetileté války, roh Madlonovy a Litohlavské ul.

Plzeňské předměstí

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958

kostel Nejsvětější Trojice

pův. protestantský pak katolický kostel z počátku 17. stol. na Plzeňském předměstí, okolo dříve hřbitov

Plzeňské předměstí

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958

bývalý mlýn čp.12/III

barokní mlýn čp.12/III na náměstí U Saské brány, později součást Guthových železáren

Plzeňské předměstí

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958

zaniklá ves Cháchov

archeologické zbytky vsi zaniklé v 15. století, nyní lesní porost mezi Rokycany a Lhůtou

Cháchov

odkaz

kult. památka od 10. 2. 2015

městský dům čp.22/I

klasicistní dům čp.22/I na rohu ul. Míru a Hradební, ve zdivu patrně zbytky gotické Plzeňské brány

ulice Míru

odkaz

kult. památka od 6. 4. 1996

kašna na Masarykově náměstí

klasicistní kašna z r. 1827 na Masarykově náměstí, v letech 1951-97 dočasně na Urbanově náměstí

Masarykovo náměstí

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958

městský dům čp.133/I (Lidový dům)

barokní dům čp.133/I na Masarykově náměstí s portálem, přestavěn v r. 1758, rozšířen r. 1976

Masarykovo náměstí

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958

sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého

barokní sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého z 1. poloviny 18. století na Malém náměstí

Malé náměstí

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958

městský dům (muzeum)

klasicistní budova muzea (býv. školy) z konce 18. stol., zbytky středověkých zdí včetně kaple sv. Anny

Urbanovo náměstí

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958

mariánský sloup

pozdně barokní sloup z r. 1770 od Václava Boury na Masarykově náměstí s několika sochami

Masarykovo náměstí

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958

portál domu čp.9/I

renesanční kamenný portál z roku 1599 na domě čp.9/I na Masarykově náměstí

Masarykovo náměstí

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958

městský dům čp.96/I

klasicistní dům čp.96/I (U Štádlerů) z počátku 19. století, mezi Masarykovým a Malým náměstím

Masarykovo náměstí

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958

městský dům čp.122/I

barokně-klasicistní dům čp.122/I s portálem z r. 1759 na Malém náměstí

Malé náměstí

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958

městský dům čp.123/I

barokně-klasicistní dům čp.123/I se sochou sv. Floriána a empírovými vraty na Malém náměstí

Malé náměstí

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958

kostel Panny Marie Sněžné

hlavní městský kostel, původně gotický ze 14. stol., r. 1788 pozdně barokní přestavba, r. 1823 empírová věž

kostel P. Marie Sněžné

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958

městský dům čp.135/I

klasicistní dům čp.135/I (dříve škola) na Masarykově náměstí s průchodem skrz městské hradby

Masarykovo náměstí

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958

městský dům čp.125/I

městský dům čp.125/I na Masarykově náměstí s gotickým portálem

Masarykovo náměstí

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958

městský dům čp.88/I (Dumetovský)

starobylý měšťanský dům čp.88/I na Masarykově náměstí s rokokovou fasádou z 18. stol.

Masarykovo náměstí

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958

dům čp.91/I

klasicistní dům čp.91/I v ulici V Brance, vzniklý vestavbou do původní hradební bašty

Urbanovo náměstí

městské opevnění

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958

(součást souboru opevnění)

opevnění od čp.91/I k čp.135/I

úsek městských hradeb pod kostelem, od domu čp.91/I k brance v domě čp.135/I na Dolních příkopech

městské opevnění

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958

(součást souboru opevnění)

opevnění od Spilky k čp.106/I

úsek s fragmenty městských hradeb, od Spilky k domu čp.106/I na Dolních příkopech

městské opevnění

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958

(součást souboru opevnění)

dům čp.106/I

Dům čp.106/I u východního výjezdu z Malého náměstí s fragmenty staršího zdiva Pražské brány a bašty

městské opevnění

Malé náměstí

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958

(součást souboru opevnění)

opevnění na JV jádra města

úsek s fragmenty městských hradeb ve zdivu stodol z 19. stol. mezi Sladovnickou a Jiráskovou ul.

městské opevnění

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958

(součást souboru opevnění)

hradební bašta v domě čp.173/I

dům čp.173/I v Hradební ulici, vzniklý v 19. stol. přestavbou původní hradební bašty

městské opevnění

Hradební ulice

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958

(součást souboru opevnění)

opevnění a dvě bašty na JZ jádra města

úsek městských hradeb s dochovanými dvěma pozdně gotickými baštami v Třebízského ulici u střelnice

městské opevnění

 

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958

(součást souboru opevnění)

opevnění od čp.47/I k čp.91/I

úsek s fragmenty městských hradeb mezi ul. Dolní příkopy a Smetanova, u čp.91/I hradební branka

městské opevnění

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958

(součást souboru opevnění)

děkanství čp.52/I

pozdně barokní objekt děkanství čp.52/I z 18. století na Urbanově náměstí

Urbanovo náměstí

 

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958

kašna v Komenského ulici

kamenná kašna s mladším sloupkem z r. 1863 na plácku za školou na rohu ul. Komenského a Smetanova

plácek za ZŠ v ul. Míru

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958

městský dům čp.103/I

empírový dům čp.103/I (U Bílého čápa) z r. 1801 na Malém náměstí se zdobnou fasádou, býv. lékárna

Malé náměstí

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958

městský dům čp.10/I

dům čp.10/I na rohu Masarykova nám. a Palackého ul. s renesančním portálem z r. 1593

Masarykovo náměstí

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958

městský dům čp.15/I

barokně-klasicistní dům čp.15/I se štukovou fasádou na rohu ul. Míru a Palackého

ulice Míru

odkaz

kult. památka od 22. 11. 1991

městský dům čp.17/I

barokně-klasicistní dům čp.17/I s portálem z r. 1744 v ul. Míru

ulice Míru

odkaz

kult. památka od 22. 11. 1991

městský dům čp.37/I

klasicistní dům z přelomu 18. a 19. století čp.37/I v Gottliebově ul. s dochovanými klenbami a dvorem

Gottliebova ulice

odkaz

kult. památka od 13. 11. 1991

městský dům čp.41/I

barokní dům čp.41/I v Gottliebově ul. s dochovanou vnitřní dispozicí a fasádou

Gottliebova ulice

odkaz

kult. památka od 16. 12. 1991

radnice

klasicistní budova radnice čp.1/I na Masarykově nám. z r. 1808 od I. A. Palliardiho

Masarykovo náměstí

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958

masné krámy

empírová stavba býv. masných krámů čp.172/I na Urbanově nám.

Urbanovo náměstí

 

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958

kaple Navštívení Panny Marie (Vršíček)

barokní kostel z r.1747 na Vršíčku na katastru Litohlav, přístupný po kamenných schodech

Vršíček

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958

 

 

 

 

 

objekty zbavené památkové ochrany:

název památky

adresa/lokalita, popis

podrobný popis

v kapitole

katalog NPÚ

typ a datum vzniku

památkové ochrany

předměstský domek čp.25/II

zčásti roubený dům, původní předměstská zástavba, Rokycanova ulice čp.25/II, zbořen r. 1984

Pražské předměstí

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958 (ochrana zrušena 4. 2. 1983)

předměstský domek čp.27/II

původní předměstská zástavba, Rokycanova ulice čp.27/II, zbořen r. 1984

Pražské předměstí

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958

(ochrana zrušena 8. 5. 1984)

předměstský domek se srubem čp.13/II

dům s roubeným špejcharem, původní předměstská zástavba, Lázeňská ul. čp.13/II, zbořen koncem 60. let

Pražské předměstí

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958 (ochrana zrušena 24. 5. 1976)

Rokycanův domek čp.26/II

původní předměstská zástavba, domnělé rodiště J. Rokycany, Rokycanova ulice čp.26/II, zbořen r. 1984

Pražské předměstí

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958 (ochrana zrušena 8. 5. 1984)

barokní kaplička

barokní kaple z 18. stol. v Rokycanově ul. u lávky, zbořena r. 1986, r. 1992 obnovena jako replika

Pražské předměstí

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958 (ochrana zrušena 13. 3. 1987)

městský dům čp.118/I

klasicistní dům čp.118/I z konce 18. století na Malém náměstí, zvaný Pangerlovský, zbořen r. 1978

Malé náměstí

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958

(ochrana zrušena 11. 8. 1980)

obecní špitál

klasicistní dům čp.33/III u kostela sv. Trojice na Plzeňském předměstí, zbořen r. 1982

Plzeňské předměstí

odkaz

kult. památka od 3. 5. 1958

(ochrana zrušena 19. 8. 1981)

 

 

 

 

 

navrhováno k památkové ochraně:

název památky

adresa/lokalita, popis

podrobný popis

v kapitole

katalog NPÚ

typ a datum vzniku

památkové ochrany

kamenný mostek

dochovaný kamenný most z r. 1786 na původní erární (císařské) silnici Rokycany-Plzeň nad Jelínkovic boudou

Plzeňské předměstí

odkaz

od 16. 7. 2018 řízení o prohlášení za kult. památku