- demografický vývoj města Rokycan, počet obyvatel, domů, územněsprávní uspořádání / Population growth in Rokycany

- grafy demografického vývoje města Rokycan / Diagrams of population growth in Rokycany

- výsledky voleb v Rokycanech / Election results in Rokycany since 1919

- národnostní složení obyvatel Rokycan / Ethnic makeup of Rokycany´s population

- statistika nezaměstanosti v Rokycanech od roku 2001/ Unemployment statistics since 2001