Demografický vývoj města Rokycan, počet obyvatel a domů / Population growth of Rokycany

Grafy demografického vývoje města Rokycan / Diagrams of population growth of Rokycany

Výsledky voleb v Rokycanech / Election results in Rokycany since 1919

Národnostní složení obyvatel Rokycan / Ethnic makeup of Rokycany

Náboženské složení obyvatel Rokycan / Religious makeup of Rokycany

Statistika nezaměstnanosti v Rokycanech od roku 2001/ Unemployment statistics since 2001