D. Borek: verze 2021/08/11

Komunální volby r. 1938 v Rokycanech / 1938 municipal elections results

 

kandidátka

počet hlasů

% hlasů

počet mandátů

Čs. str. sociálně demokratická dělnická (ČSSD) / social democrats

1 638

31,47

11

Čs. národní demokracie (ČSND) / national democrats

1 204

23,13

9

Čs. str. národně socialistická (ČSNS) / Czechoslovak socialists

813

15,62

6

Komunistická strana Československa (KSČ) / communists

581

11,16

4

Čs. živnostensko-obchodnická str. středostavovská (živn.) / tradesmen's party

498

9,57

4

Čs. str. lidová (ČSL) / christian democrats

253

4,86

1

Republikánská str. zemědělského a malorol. lidu (agrární) / agrarians

218

4,19

1

 

 

Graf: